Šiek tiek istorijos

Sabut Dhaniya svorio netekimas. Uploaded by

Knyga skiriama ms dvasiniam mokytojui, Jo Dievikajai Kilnybei A. Bhaktivedantai Svamiui Prabhupadai, kuris rpindamasis mogaus tobuljimu savo gyvenim paskyr Vedinei kultrai visame pasaulyje skleisti. Turinys Pratarm anga 9 11 Vegetarin mityba kaip bdas tobulti Krinos ventykla js namuose Vegetarin mityba ir Har Krina judjimas Teisinga mityba ir sveikata Virtuvs reikmenys Keletas meniu Kaip gaminti ir serviruoti Ved valgius Receptai Prieskoniai Pieno produktai Ryiai Dalai ir sriubos Duona ir blynai Darovi patiekalai Ukandiai atniai ir raitos Saldumynai Grimai 15 33 39 45 51 53 57 61 63 75 85 10 3 12 3 13 9 17 5 19 7 Kur gauti pagrindini produkt odynlis Rodykl Pratarm N YGA Har Krina vegetariniai valgiai tai dar vienas ingsnis dvasios ir fizinio kno tobuljimo link.

  1. Vegetariniai valgiai
  2. Действительно, к ним приближался один из тех больших псевдомуравьев с шестью длинными конечностями.
  3. Мы с Николь подождем Макса и Эпонину и немедленно последуем за вами.
  4. После всего, что мы видели на Раме и в Узле, следовало бы приобрести иммунитет к ксенофобии.

Lietuvi kalba maai parayta knyg, kurios filosofikai pagrst moralin, fizin ir ekonomin vegetarinio maisto naud. Ritualinis nedidels pagaminto maisto dalies pateikimas Dievui Krinai kartojant mantr, skirt Jo garbei, be abejons, suteikia tam maistui papildomus kosmins energijos kiekius, apvalo maist nuo blog energij, apvalo pat mog.

To, kas parayta ios knygos bendroje dalyje, nerasite jokioje kitoje lietuvikoje kulinarijos knygoje. Ji gali bti naujo gyvenimo bdo vadovas.

riebalų prarasti per mėnesį

Har Krina vegetariniai valgiai ini semiasi i Indijoje jau gilioje senovje klestjusios Ved filosofijos, aikinusios, jog maistas turi bti ruoiamas kaip auka Dievui, jog mogus savo meil Dievui gali ireikti ne tik maldomis, bet ir gamindamas bei aukodamas Jam maist. Vedin virtuv pagrsta vegetarizmu, todl Indijoje vegetar ymiai daugiau negu nevegetar.

Pagal Ved filosofij msa, kiauiniai ir uvis nevalgomi; valgomi tik augaliniai ir pieno produktai. Lietuvos gyventoj mityba yra labai neteisinga, msa yra svarbiausias maisto produktas.

Be to, mogaus arnynas yra dvigubai ilgesnis negu lito arba tigro. Msos likuiai i mogaus arnyno ilgai nepaalinami, jie pva ir nuodija krauj. Utrunkantis msos ir kit gyvulini produkt virkinimas skrandyje ir j puvimas arnyne yra daugelio chronik lig prieastis.

Sabut Dhaniya svorio netekimas spausdinamas labai domus paveikslas su trimis siuetais. Kairje paveikslo pusje pavaizduota msos parduotuv su kabaniais kumpiais, vitomis ir deromis. Prie prekystalio artinasi ligotas mogus su lazdele. Msa ir jos produktai vadinami apsileidli ir paliegli maistu. Gali valgyti ms, bet inok, kad senatvje tu tikrai bsi invalidas. Paveikslo apaioje deiniajame kampe pavaizduotas restorano kampelis, kur prie stalo, apkrauto alkoholiniais grimais, sdi dekoltuota moteris su dviem vyrais ir rko.

Bhagavad-gita tai vadina aistr ir neimanymo maistu. Tai irgi ne moni maistas. Vartodamas tok maist, mogus griauna save ir vaisto savo fizin bei psichin energij. Treias vaizdelis yra paveikslo deins puss viruje. Pavaizduota vaisi ir darovi parduotuv su spalvingais vaisiais ir darovmis, su skaisiomis raudonskruostmis pardavjomis.

Bhagavad-gita sauls maist vadina geradari maistu. Valgydamas tok maist, tu pats pasidarysi geras ir skleisi gro kitiems. Har Krina vegetariniai valgiai yra kelias gr ir gro, sveik gyvenim. Knygoje pateikiami receptai nesudtingi, valgiai gaminami i paprast natrali produkt.

Pagal sabut Dhaniya svorio netekimas Ved tradicijas daug valgi gaminama i ryi ir kit grd su darovmis ir vairiais prieskoniais.

Lietuviams ie valgiai labai priimtini, nes Lietuva grd ir pieno kratas. K valgai, tas ir esi, sako sena indika patarl. Jeigu valgysime sveik, sudvasint, piln kosmins energijos maist, mes atstatysime visas savo kno lsteles; ir mes sunaikinsime save, jeigu valgysime negyv iauriai nuudyt gyvn ms bei nuudyt uv.

Baigdama pratarm, noriu pasakyti, kad knyga, kuri dabar imate rankas, naudinga ne tik Krinos smons judjimo nariams, bet ir labai reikalinga Lietuvos gyventojams atgimimo laikotarpiu.

Ji praskaidrins daugelio moni smon, sustiprins dvasi, suteiks sveikatos ir groio fiziniam knui, jeigu jie patiks ir darys visa tai, k silo Har Krina vegetariniai valgiai. Knygoje pateikiami vediki, arba klasikiniai ind vegetarini valgi receptai, bet vien tuo neapsiribojama.

I jos skaitytojas suinos ir apie Ved mitybos men apie tai, kaip pasotinti ne tiktai kn, bet ir prot bei siel. Pirmuose keturiuose skyriuose, remiantis iuolaikinio mokslo faktais, religija bei etika, aptariamos Ved filosofijos idjos ir vegetarizmas.

Kiti trys skyriai jau i kulinarijos srities: sabut Dhaniya svorio netekimas kalbama apie virtuvs reikmenis, patiekal suderinamum, pateikiama isamios informacijos apie indiko maisto gaminim, serviravim bei pat valgym. Toliau rasite nam slygomis patikrint recept. Tai tik maa dalis vis t galimybi, kurias teikia Ved kulinarijos tradicijos.

Taiau ir ie receptai, traukti knyg dl j vairovs ir paprastumo, gerai iliustruoja Ved virtuvs turtingum. Receptus padiktavo geriausi Har Krina judjimo virjai, kai kurie i j moksi virti i paties rilos Prabhupados.

Priede js rasite termin odynl, patarim, kur gauti svarbiausi komponent, ir Har Krina judjimo centr adresus, kur galsite paragauti patiekal, pagamint pagal knygos receptus. Geriau suvokti Ved virtuvs principus padt Ved kultros konteksto painimas. Senieji Indijos ventraiai, parayti sanskritu, vadinami Ved ventraiais arba tiesiog Vedomis, nes juose pateikiama ini apie Absoliut. Senoji Indijos Ved kultra, pagrsta iais ventraiais, net ir ms dienomis turi daugyb pasekj.

Tam pirmiausia turime suprasti, jog esame ne laikini materials knai, o aminos dvasins sielos, gldinios juose. Klaidingai laikydami save materialiomis btybmis, mes keniame, nes sabut Dhaniya svorio netekimas prigimties esame amini, kupini iminties ir palaimos.

Vegetariniai valgiai

Bhakti-joga, arba Krinos smon, tai metodas, atgaivinantis ms pirmin diaugsmu spinduliuojani smon ir paadinantis snaudiani meil Dievui. Vardas Krina ypatingas. Nors Dievas yra vienas, mons J vadina vairiausiais vardais, kiekvienas i kuri nusako tam tikr Jo asmenybs aspekt. Taiau Vedose minimas Dievo vardas, kuris talpina savyje begalini Dievo ypatybi visyb.

Vedos tai ini apie Krin ir apie ms aminus ryius su Juo lobynas. Kad padt mogui paadinti meil Dievui, Vedos, skirtingai nuo kit pasaulio ventj rat, ypa smulkiai aprao asmenikus Dievo bruous ir moko, kaip ireikti t meil kasdieninje veikloje.

Indija dovanoja pasauliui kultr, susiejani visus mogaus siekius su dvasiniu tobulinimusi, kuris danai laikomas medituojani atsiskyrli privilegija. Tuo tarpu Ved kultroje Krinos smon aprpia visas gyvenimo sritis: ne tik men, muzik, architektr ir literatr, bet ir mityb.

Sultys Moliūgų baltos sėklos - moliūgų sėklos, augalai iš Moliūgų šeimos.

Rykiausias bruoas, iskiriantis Ved virtuv i vis kit, yra paties virjo dvasin nuostata. Gamindamas maist, jis ruoia auk Dievui. Ir Dievas atsiliepia jausm.

Теперь он повернулся к пленникам, сидевшим посреди зала.

Bhagavad-gitoje, viename i Ved ventrai, Viepats Krina sako, kad Jis priima su atsidavimu aukojam vegetarin maist, tegu tai bus lapelis, vaisius ar vandens stiklin, ir i Savo nesuvokiamos malons sudvasina i auk, Pats jos paragaudamas. Taip paprastas maistas virsta krina-prasadu, Viepaties Krinos malone, o valgymas lovinimo aktu, meils ssaja su Viepaiu.

Prasadas veikia mog visikai kitaip negu maistas, skirtas parduoti, patenkinti lieuv ar net pamaitinti alkstant.

  • 10 Naminių Masala Receptų, Kurie Jūsų Gaminimą Pavers Skoningu! - Sąrašus
  • Я тоже, - проговорил Ричард.

Gaminant maist mstoma apie paius vairiausius dalykus, bet niekada nekyla mintis pradiuginti Diev. O kai maistas ruoiamas negalvojant apie Diev, materialios virjo mintys subtiliai veikia tuos, kurie maist valgo. Mukunda Gosvamis, vienas i ndienos Har Krina judjimo dvasini mokytoj, yra pasaks: Valgant paprast maist gimsta kartas trokimas mgautis iuo materialiu pasauliu, o kai valgome prasad, su kiekvienu ksniu stiprja ms meil Dievui.

Daugeliui turbt atrodo, kad Ved virtuv grynai indikas reikinys, taiau pats maisto aukojimo Krinai principas yra transcendentikas pasaulietiniams slygotumams. Receptas nebtinai turi bti indikas svarbiausia, kad visi produktai bei maisto gaminimo procedra atitikt Ved reikalavimus. Pavyzdiui, Italijoje, kur dauguma bhakt bei ms bendrijos nari labai vertina savo nacionalin virtuv, beveik kiekvienas indikas valgis patiekiamas kartu su spageti.

10 naminių Masala receptų, kurie jūsų gaminimą pavers skoningu!

Svarbi ne tiek kulinarin tradicija, kiek atsidavimas Krinai, su kuriuo maistas gaminamas. Svoka indika virtuv ioje knygoje sinonimika Ved virtuvei, ir neturi nieko bendro su kokia nors indikos virtuvs mokykla, galinia jums pasilyti vitienos kario. Klestint senovs Vedinei kultrai, msa nebuvo vartojama maistui. Taiau, nepaisant amiais trukusio nevegetar dominavimo, Indija tebra alis, kur tradicikai daug vegetar. Nuo ami Indijoje daugum sudar mons, nevartojantys msos tie, kurie j valgo, vadinami nevegetaraisnes, aminosios Ved kultros poiriu, kiekviena gyvyb yra venta, o niekuo nepateisinamas nekalt btybi udymas tai grubus Dievo statym lauymas.

Vis form augalija ir gyvnija visikai paklsta gamtos dsniams, ir maisto pasirinkim ia lemia instinktas, taiau mogus, kaip tobulesnio intelekto btyb, rinkdamasis maist turt vadovautis aukiausiomis dvasinmis vertybmis. Vienoje i savo knyg rila Prabhupada rao: Nors pagal [gamtos] statymus mogus maitinasi kitomis gyvomis btybmis, egzistuoja ir sveiko proto statymas, skelbiantis, kad mogus turi paklusti ventrai nurodymams.

Gyvnai to daryti negali. Tas, kuris tapo vegetaru nenordamas udyti gyvn, gali nematyti reikalo atsisakyti neapvaisint kiauini. Taiau jei vadovausims Ved samprata, kad mogui ANGA 13 nedera vartoti jokios msos, nebevalgysime ir kiauini, nes tiek apvaisinti, tiek neapvaisinti kiauiniai yra ne kas kita, kaip statybin mediaga bsimiems viiuk knams.

Krinos bhaktai yra grieti vegetarai vedikja io odio prasme: jie nevartoja nei msos, nei uvies, nei kiauini. Vegetarai, vadinami veganais, atsisako ne tik msos, uvies bei kiauini, bet ir pieno bei jo produkt. Tai grindiama moraliniais motyvais, nenoru prisidti prie to iaurumo, kur galvijai patiria pieno fermose ir msos kombinatuose.

  • Moliūgų sėklos - Sultys
  • Николь покачала головой.

Krinos bhaktai taip pat smerkia prievart galvij atvilgiu, taiau savo uuojaut jie ireikia ne atsisakydami pieno, kur Vedos laiko vienu svarbiausi mogaus maisto produkt, o propaguodami Ved nuostatas, raginanias globoti karves. Kiek leidia galimybs, jie vartoja pien tik i Krinos smons judjimo ferm, kuriose karvs priirimos su meile ir jauiasi saugios. Danai mons, tap vegetarais, vliau sugrta prie ankstesni mitybos proi, nes vegetarinis maistas jiems atrodo nuobodus ir jie nra visikai sitikin savo pasirinkimo teisingumu.

O kiek dar moni rytingiau atsisakyt msos, jeigu inot apie alternatyvi mitybos sistem, kurios reikalingumas pagrstas mokslikai, o silomi valgiai ymiai gardesni? Mes viliams, kad skaitydami naujosios Zelandijos svorio metimo trauktis knyg js pajusite magik senovs Indijos kultros veikim ir tai pads jums sitikinti, kad nieko nra geriau u Krinai paaukot vegetarin maist, nes jis ne tiktai naudingas sveikatai ir gardus, bet ir skatina mogaus dvasin tobuljim.

geriausias gėrimų mišinys norint numesti svorio

Pasigaminti tokio maisto visai nesunku, o jo skonis su niekuo nepalyginamas. Kart patyr t diaugsm, kur teikia maistas, gamintas su mintimi patenkinti Viepat Krin, js suprasite, k mes turime galvoje kalbdami apie tobulesn skon.

Taigi, Ved poiriu, vegetarin mityba tra dalis platesnio reikinio, vienas i neatsiejam gyvensenos element siekiantiems mogikosios bties tobulumo. Ir nesvarbu, koks ms tikslas pasiekti dvasios tobulum ar tiesiog isiugdyti dorovs ir sveikatos prasme tobulesnius mitybos proius, jeigu vadovausims Ved mokymu, bsime laimingesni patys ir maiau bus kani mus supaniame pasaulyje. Pirmin odio reikm ymi ne iaip darovi ar vaisi diet, o harmoning, filosofikai ir dorovikai prasmint gyvensen.

Dauguma vegetar tai mons, suprat, kad prie kurdami visuomenje taik, pirma turime igyvendinti prievart i savo pai irdi. Todl nieko nuostabaus, kad tkstaniai vairaus isilavinimo ir profesij moni iekodami tiesos atsisako valgyti ms.

Vegetarin mityba tai didelis ingsnis tobulesns visuomens link, ir mons, kurie susimsto apie jos pranaumus, nra vienii.

Panagrinkime kelet vegetarins mitybos privalum. Mityba ir sveikata Ar gali riebalai deginimasis važiavimas mitybos racionas pagerinti arba sugrinti sveikat? Ar gali jis padti ivengti tam tikr lig? Vegetarins mitybos alininkai jau daugel met iuos klausimus atsako teigiamai, nors dar visai neseniai iuolaikinio mokslo pritari15 mo jie nesulaukdavo.

Taiau pastaraisiais metais mokslininkai medikai nustat, sabut Dhaniya svorio netekimas esama ryio tarp maitinimosi msos produktais ir irdies lig bei vio, kurios pirmauja pagal mirtingumo rodiklius. Todl vegetarin mityb dabar pavelgta visikai kitaip. Nuo septintojo deimtmeio pradios mokslininkai pradjo tarti, kad msos vartojimas maistui skatina arterioskleroz bei irdies sabut Dhaniya svorio netekimas. Cholesterinas kaupiasi ant vidini arterij sieneli, trukdo kraujui patekti ird, ir tai gali tapti padidjusio kraujospdio, irdies lig bei insulto prieastimi.

Taiau kita vertus, Milano universiteto bei Magiore klinik mokslininkai rod, kad augaliniai baltymai neleidia susidaryti cholesterino perviriui.

Daktaras R. Sirtoris Brit medicinos urnale The Lancet paskelbtame straipsnyje daro ivad, kad pacientams, sergantiems irdies ligomis dl cholesterino pertekliaus, labai veiksminga gali bti augalins kilms baltym dieta. O ms valgani gyventoj grups juo serga labai danai. Tuo tarpu tyrimai trisdeimt penkiose valstybse, kur vartojama maai gyvulinio maisto arba visai jo nevalgoma, parod, jog n vienoje i j i liga nebuvo paplitusi. Viena prieasi, kuri nurodo biologai bei mokslininkai, tyrinjantys mitybos problemas, yra ta, kad mogaus virkinimo traktas yra i esms nepritaikytas virkinti ms.

Plrij gyvn virkinimo traktas trumpas vos tris kartus ilgesnis u gyvno knnes pnanti ir toksinus iskirianti msa turi bti kuo greiiau paalinta i organizmo.

Kadangi augalins kilms maistas suyra daug liau negu msa, augalais mintani gyvn virkinimo traktas maiausiai eis kartus ilgesnis u j kn. Be to, msoje esti chemini pried.

Ar galite numesti svorio dėl savo vulvos?

Paskerdus gyvul, isyk prasideda irimo procesai, ir po keli dien skerdiena gauna atstumiani pilkai ali spalv. Norint tai nuslpti, msos pramonje vartojami nitritai, nitratai bei kitos konservuojanios mediagos, kurios neleidia msai prarasti rykiai raudon spalv.

svarbiausi patarimai, kaip sudeginti riebalus

Taiau pastaruoju metu itirta, kad daugelis i konservuojani mediag kancerogenai. Garis bei Stivenas Nalai knygoje Nuodai ms organizme pateikia daug fakt, kurie, prie perkant dar vien msos ar kumpio gabal, turt priversti pirkj gerokai susimstyti. Gyvuliai auginami ir tukinami nuolatinmis trankvilizatori, hormon, antibiotik bei kit i viso ri vaist dozmis. Nors visos ios mediagos ilieka ms valgomoje msoje, ivardinti jas ant pakavimo statymai nereikalauja. Argi mogus nesukurtas valgyti ms?

Moliūgų sėklos

Argi mums nereikalingi gyvuliniai baltymai? Atsakymas abu iuos klausimus neigiamas. Amerikos dietolog asociacija nurodo, kad didioji monijos dalis didesnj savo istorijos tarpsn maitinosi vien vegetariniu arba daugiausiai vegetariniu maistu. Didiuma pasaulio gyventoj tebra vegetarai arba sabut Dhaniya svorio netekimas vartoja labai maai msos.

Netgi labiausiai ipltotos pramons alyse silpnyb msai rykiau m reiktis vos prie imtmet. Pradi tam dav atsirad vagonai aldytuvai ir XX amiaus visuomens vartotojikos nuotaikos. Taiau netgi XX amiuje mogaus knas neprisitaik prie msiko maisto.