„Tik po to, kai bus nukirstas paskutinis medis,
Tik po to, kai bus užnuodyta paskutinė upė,
Tik po to, kai bus pagauta paskutinė žuvis,
Tik tada Jūs suprasite, kad pinigai nevalgomi.“
Adam J. Jackson

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Nuoteku valymas

Atitikties deklaracija
“Ištaškyti vandenį lengva, sunku jį surinkti.”
Kinų patarlė

BIOS technologija

Nafta ir jos produktais užterštų nuotekų valymo technologija sukurta išradimo pagrindu, kuris 1997-07-18 buvo įregistruotas LR Valstybiniame patentų biure, paraiškos Nr. 97-131, pavadinimas „Vandens nuotekų valymo nuo angliavandenilių teršalų įrenginys“, o 1999-05-25 patentų biuro buvo pripažintas išradimu ir išduotas pažymėjimas Nr. 4503.

BIOS“ technologija tai:

–           nafta ir jos produktais užterštų paviršinių (lietaus) ir gamybinių nuotekų valymo būdas, panaudojant šiuolaikines biochemines naftos valymo priemones;

–           nuotekų valymo problemos sprendžiamos pritaikant efektyviomis absorbcijos galimybėmis pasižyminčius šiuolaikinius naftos produktų absorbentus;

–           nuotekų valymo problemos sprendimas panaudojant, šiuo metu plačiai pasaulinėje praktikoje taikomus, biologinius naftos produktus skaidančius preparatus;

„BIOS“ taikymo sritis:

–           paviršinių (lietaus) nuotekų užterštų naftos produktais valymui degalinėse, automobilių stovėjimo aikštelėse, pramonės įmonių autoūkiuose, automobilių sąvartynuose, metalo laužo supirkimo  aikštelėse, naftos produktų terminaluose ir t.t.

–           automobilių plovykloms, automobilių servisams, garažams kur gali būt panaudojamas apytakinis vanduo automobilių ir detalių plovimui;

–           energijos pramonės, katilinių, geležinkelio transporto ir kitų pramonės įmonių gamybinių bei technologinių nuotekų užterštų naftos produktais valymui;

„BIOS“ įrengimų privalumai:

–          paprasta ir patikimai hermetiška konstrukcija;

–          patikimas įrenginių darbas;

–          paprastas aptarnavimas eksploatacijos eigoje;

–          nesudėtingas absorbuojančio filtro pakeitimas;

–          kompaktiškumas;

–          nuotekų išvalymo efektas: pagal naftos produktus < 5 mg/l; (96%)

pagal skendinčias medž. < 30 mg/l; (87%)

„BIOS“ biologinis nafta užterštų nuotekų valymas

Po nuotekų mechaninio valymo „BIOS“ įrenginiuose, didelį efektą suteikia nuotekų biologinis valymas, panaudojant šiuolaikinio mokslo sukurtus naftos produktus skaidančius biopreparatus. Mikroorganizmų kamienų ląstelės prisitvirtinusios prie naftos produktus absorbuojančio filtro elementų, oksiduoja naftos produktus ir tuo pačiu regeneruoja filtro darbą. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ moksliniai bendradarbiai sukūrė ir užregistravo LR Valstybiniame patentų biure kaip išradimus visą gamą naftos produktus oksiduojančių ir skaidančių mikroorganizmų kamieninių ląstelių. Įstaigoje sukurti biotechnologiniai NOM (naftą oksiduojantys mikroorganizmai) štamai pripažinti išradimais, kuriems išduota 19 LR patentų pažymėjimų.

Panaudojant šiuos NOM nuotekų valymo problemoms spręsti, gali būti pasiektas nuotekų išvalymo efektas iki šių parametrų: pagal naftos produktus < 1 mg/l; (99%)

pagal skendinčias medžiagas. < 25 mg/l; (90%)

 

„BIOS“ naftos produktų atskyrimo proceso technologijoje vadovaujamasi tradiciniu fizikiniu gravitacijos būdu naftos teršalų atskyrimo principu ir nuotekų filtracijos principu, panaudojant šiuolaikines naftos produktus absorbuojančias medžiagas.

Išskirtinė „BIOS“ technologijos platinamų nuotekų valymo įrenginių dalis, kad nuotekų valymo technologinė įranga montuojama vietinės pramonės gaminamuose surenkamo gelžbetonio sertifikuotose talpose (rezervuaruose), kurie gali būti montuojami kaip užstatytose, taip ir neužstatytose teritorijose. Rezervuarų gelžbetonio konstrukcijos iš vidaus padengiamos polipropileno plokštėmis, kuris būdamas hidrofobiškas neabsorbuoja naftos produktų esančių vandens paviršiuje ir neleidžia jiems prasiskverbti į g/b konstrukcijas. Naudodami vietinės pramonės gaminamus g/b gaminius ir produkciją remiame savo šalies vietinę pramonę, tuo pačiu vietiniams pramonininkams padedame išsaugoti darbo vietas.

Viena iš „BIOS“ technologijos priemonių, naftos produktais užterštų nuotekų valymui, vandens filtrų regeneravimui, yra galimybė panaudoti, šiuo metu populiarią ir efektyvią priemonę, įvairius biologinius naftos produktus oksiduojančius bakterinius preparatus. Šių mikroorganizmų kamienų ląstelės, prisitvirtinusios prie vandenį filtruojančių elementų, naftos produktus naudodamos kaip maistą, oksiduoja juos t. y. nukenksmina, tuo pat metu pagerina filtrų darbo efektyvumą ir regeneruodami prailgina filtrų darbo trukmę.

Nemažiau svarbus „BIOS“ sistemų elementas, darbo schemoje, yra nuotekų persipylimo- paskirstymo šulinys (poz.4). Šio šulinio paskirtis, liūties metu, kada gali iškristi iki 90 l/s/ha lietaus kritulių, tikslu išvengti per tam tikrą laiko tarpą valymo įrengimuose atskirtų ir susikaupusių teršalų išnešimo į aplinką, pagrindinį liūties nuotekų kiekį nukreipti į nuotekų apvedimo liniją.

 
1
 

1.5. pav. Nuotekų persipylimo-paskirstymo šulinys

 

„BIOS“ sistemose taikomo persipylimo-paskirstymo šulinio konstrukcija skiriasi nuo iki šiol taikomų tipinių persipylimo-paskirstymo šulinių tipo su nuotekų persipylimo lataku. Kadangi „BIOS“ sistemoje naftos produktus absorbuojančių filtrų konstrukcija hermetiška (o tai išskirtinis „BIOS“ sistemų bruožas), dėl susidarančio filtrų hidraulinio pasipriešinimo, tipinio pavyzdžio šuliniuose, beveik visos nuotekos persipiltu į nuotekų apvedimo liniją nevalytos. Šioje sistemoje taikomas šulinys įrengtas su persipylimo trišakiu (poz. 2), kuris sumontuojamas 300-500 mm aukščiau į valymo įrengimus nuotekas nukreipiančio vamzdžio (poz. 1). Dėl filtrų hidraulinio pasipriešinimo šulinyje susidaro vandens stulpas, kurio aukštis keičiasi priklausomai nuo lietaus intensyvumo, todėl filtrai dirba po spaudimu. Persipylimo-paskirstymo šulinio tūris paskaičiuojamas taip, kad skaičiuotinas valytino vandens kiekis būtu nukreipiamas į valymo įrengimus, o užėjus liūčiai, kada pritekančio vandens debitas viršija valymo įrengimų pajėgumą, perteklinis nuotekų srautas per persipylimo trišakį nukreipiamas į apvedimo liniją (poz. 3). Tuo atveju, persipylimo trišakis įrengtas ant nuotekų apvedimo vamzdyno, vandens paviršiuje sulaiko galimus naftos teršalus, kurie praėjus liūčiai nukreipiami į valymo įrengimus. Persipylimo-paskirstymo šulinio dugną įrengus 0,5 – 0,7 m žemiau vamzdžio (poz. 1), nukreipiančio nuotekas į valymo įrengimus, šis šulinys atlieka ir smėliagaudės aidmenį, o dėl savo nedidelio tūrio, įrengimų eksploatacijos eigoje gali būti valomas dažniau. Paprastai tai daroma priklausomai nuo sąnašų kiekio, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį.

 

2.Technologinės schemos ir techniniai parametrai.

 

„BIOS“ sistemos naftos produktų ir dumblo atskirtuvų vidaus įranga paprastai montuojama vietinės pramonės gaminamuose gelžbetoniniuose šuliniuose, tačiau priklausomai nuo aplinkybių ir vietos sąlygų visa įranga gali būti sumontuota ir polipropileno talpose. Montuojant gelžbetonio talpose, eksploatacijos ir įrenginių priežiūros palengvinimo sumetimais, gelžbetoninės konstrukcijos, tose vietose, kur vandens paviršiuje esantys naftos teršalai kontaktuoja su g/b konstrukcijomis, padengiamos polipropileno plokštėmis. Polipropilenas būdamas hidrofobiškas, neleidžia naftos teršalams prasiskverbti į g/b konstrukcijų vidų, o atliekant valymo įrenginių iškuopimo darbus lengvai nuplaunamas nuo susikaupusių sąnašų.

Atliekant esamų ir jau veikiančių naftos produktų ir dumblo atskirtumų rekonstrukcijos darbus, „BIOS“ valymo įrengimų vidaus įranga pritaikoma nepriklausomai nuo rekonstruojamų valymo įrengimų formos, konstrukcijos ir kitų parametrų.

„BIOS“ valymo įrengimų vidaus įranga, priklausomai nuo poreikio ir valomo vandens debito (l/s), montuojama vienoje, dvejose trijose, keturiose ir t.t. talpose. Parenkant naujai statomų naftos produktų ir dumblo atskirtumų technologines schemas ir įrengimų techninius parametrus, atsižvelgiama į konkretaus objekto vietos sąlygas.

  1. 1.      Principinės „BIOS“ naftos produktų ir dumblo atskirtuvų schemos

2

Įrenginių eksplikacija: 1. gravitaciniai naftos produktų ir dumblo atskirtuvai;

2. vandens filtravimo kameros su naftos produktus absorbuojančiais filtrais

3. naftos produktus absorbuojantys filtrai;

4. persipylimo-paskirstymo šuliniai;

5.kontroliniai mėginių paėmimo šuliniai;

 

Paviršinėms (lietaus) nuotekoms:

–          aikštelės plotas ir geografinė jos padėtis (pagal regionus);

–          aikštelės dangos pobūdis ir jos nuolydis (pritaikant nuotėkio pataisos koeficientą);

–          pradinis nuotekų užterštumas ir reikalaujamas išvalymo efektas;

–          valymo įrengimų statybos vietos parinkimas (važiuojamoje ar nevažiuojamoje dalyje);

–          gruntinio vandens lygis;

–          kiti faktoriai;

 

Gamybinėms ir technologinėms nuotekoms:

–          valytinų nuotekų debitai ir momentiniai apkrovimai;

–          pradinis nuotekų užterštumas ir reikalavimai valytoms nuotekoms;

–          esamų valymo įrengimų arba naujai statomų vietos parinkimas;

–          kiti faktoriai;

 

„BIOS“ valymo įrengimų pavadinimo kodas ir identifikavimo ženklai:

„BIOS“ – pavadinimo trumpinys „BIO-OIL-SORB“

ind. 1…4- įrenginiai montuojami 1, 2, 3, 4, gelžbetonio arba polipropileno talpose;

ind. F1- absorbuojančio filtro tipas, šiuo atveju apvalaus profilio vertikaliai įstatomas;

ind. F2- stačiakampio profilio vertikaliai įstatomas naftos prod. absorbuojantis filtras;

ind. /1÷60 – nurodo valymo įrenginių našumą l/s;

 

„BIOS“ nuotekų valymo įrengimų modifikacijos.

 

„BIOS1-F1/1…10“ įrenginiai montuojami vienoje talpoje;

„BIOS2-F1/6…20“ įrenginiai montuojami dvejose talpose;

„BIOS3-F1/10…35“ įrenginiai montuojami trijose talpose;

„BIOS4-F1/15…60“ įrenginiai montuojami keturiose talpose;