„Tik po to, kai bus nukirstas paskutinis medis,
Tik po to, kai bus užnuodyta paskutinė upė,
Tik po to, kai bus pagauta paskutinė žuvis,
Tik tada Jūs suprasite, kad pinigai nevalgomi.“
Adam J. Jackson

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Gamybinių nuotekų valymo įrenginiai ir riebalų atskirtumai

Atitikties deklaracija

RIEBALŲ ATSKYRIMO ĮRENGINIAI

  RBA

PASKIRTIS IR VEIKIMO PRINCIPAS

Riebalų atskyrimo  įrenginiai skirti riebalų atskyrimui iš nutekamojo vandens. Jie taikomi kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų maisto pramonės įmonių nuotekoms, kurios būna užterštos riebaliniais angliavandeniliais.

Riebalų atskirymo technologija parengta remiantis tradiciniu valomo vandens nusistovėjimo principu, kur riebalai dėl savo fizikinių savybių būdami sąlyginai lengvesni už vandenį iškila į jo paviršių, o tokiu būdu apvalytos nuotekos iš apatinio sluoksnio išleidžiamos į bendrą priimtuvą (nuotakyną).

Riebalų atskirtuvą (us) rekomenduojama montuoti taip, kad kitokio pobūdžio nuotekos (iš WC, dušų kabinų ir pan.) į jį nepakliūtų, gamybinėms nuotekoms būtina įrengti atskirą išleidėją.

 

 

TECHNOLOGINĖS SCHEMOS IR ĮRENGINIŲ MODIFIKACIJOS

2.1. Technologiniai sprendimai ir schemos

UAB „BIOS eiga“ šiuo metu gamina, montuoja ir platina įvairaus našumo ir formų riebalų atskyrimo įrenginius. Įrenginių korpusai gaminami iš polipropileno (plastiko), kuris dėl savo hidrofobinių savybių, į save neimpregnuoja angliavandenilių ir yra atsparus rūgštiniai bei šarminiai terpei.  Priklausomai nuo jų statybos vietos sąlygų ir našumo, įrenginiai gali būt montuojami lauke tiesiogiai ant nuotakyno išleidėjo, užkasant į gruntą arba montuojami, vietinės pramonės gaminamuose, surenkamuose gelžbetoniniuose šuliniuose. Mažesnio našumo riebalų atskirtuvai, kur susidaro gana nedideli vandens debitai (pakelės kavinės, užkandinės, kavinės įmonėse – indų plautuvėms), gali būt sumontuoti tiesiog po indų plautuve.

 
Capture
 

Eksplikacija

1        kamera – smėlio ir kt. sunkesnių dalelių sėsdintuvas;

2        kamera – gravitacinis riebalų atskirtuvas;

3        kamera – valyto vandens ištekėjimas;

4        riebalų lygio signalizatoriaus jutiklis;

 

Riebalų atskirtuvai paprastai susideda iš trijų kamerų:

-pirmoje kameroje  paprastai nusėda sunkesnės netirpios medžiagos (smėlis, druskos) ir viršuje kaupiasi vandenyje neištirpę riebalai;

– antroje pakopoje dėl sulėtėjusio vandens greičio į vandens paviršių iškyla smulkesni riebalų lašai  ≤ 50 μm  ir mažesni;

– trečioji kamera skirta valytų nuotekų ištekėjimo apsaugai nuo susikaupusių riebalų paviršiuje;

Statytojui (užsakovui) pageidaujant riebalų atskirtuvai komplektuojami su susikaupusių riebalų lygio signalizacija, kuri signalizuoja apie būtinybę atlikti susikaupusių riebalų iškuopimo darbus.

Riebalų atskirtuvai pagal modifikacijas paprastai skirstomi pagal valomo vandens debitą l/s. Indeksas pavadinime nurodo riebalų atskirtuvo našumą pav.: RBA-1; RBA-2; RBA-3 … ir t.t.

 

 

 

2.2. Techniniai duomenys

Tipas

Našumas l/s

D

(mm)

H

(mm)

RBA-1

≤ 1

750

750

RBA-2

2

750

1500

RBA-3

3

1000

1500

RBA-5

4÷5

1200

1500

RBA-6

5÷6

1300

1500

RBA-8

6÷8

1500

1500

RBA-10

8÷10

1750

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal statytojo (užsakovo) pateiktą techninį projektą, gamintojas techniniame pase (reglamente) pateikia įrenginio techninius parametrus ir užpildo modelio lentelę:

Modelis RBA –
E.N. Parametro pavadinimas

Mat. Vnt.

Paramtrai

1.

Momentinis nuotekų kiekis

l/s

2.

Įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžių diametras

mm

3.

Maksimalus atskirtuve susikaupusio dumblo tūris

m3

4.

Maksimalus atskirtuve susikaupusių riebalų kiekis

l

5.

Liekamasis riebalų kiekis valytose nuotekose*

mg/l

 

 

*Gamintojas garantuoja, kad išvalymo efektas atitiks Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103) reikalavimams.

Didesnio našumo (3÷10 l/s) riebalų atskirtuvai montuojami vietinės pramonės gaminamuose surenkamuose g/b šuliniuose. Šulinio diametras parenkamas pagal riebalų atskirtuvo našumą:

–          g/b ø 1,0 m montuojami iki 2 l/s;

–          g/b ø 1,5 m montuojami nuo 3 iki 6 l/s;

–          g/b ø 2,0 m montuojami 6 iki 10 l/s;

 

Didelio našumo, daugiau kaip 10 l/s gamybinių nuotekų debitui, riebalų atskirtuvai montuojami pagal atskirai konkrečiam objektui pritaikytą projektą. Jie gali būti montuojami keli, atskiriant objekte gamybines nuotekas į atskiras sistemas (pavz. atskiras išleidėjas pagal schemą: konditerijos cechui ir atskiras mėsos ar žuvies paruošimo barui). Dideliems pramonės objektams riebalų atskirtuvai gali būti montuojami g/b ø 3,0 m šuliniuose arba kitose techniniame projekte numatomose talpose.

VIETOS PARINKIMAS IR ĮRENGINIO MONTAVIMO DARBAI

 

2.1. Vietos parinkimas

Ruošiant objekto techninį projektą, gamybinių nuotekų išleidėjai, turi būti numatomi tokiose vietose, kad būtų įmanomas įrenginius aptarnaujančios technikos privažiavimas. Priimant techninio projekto sprendinius, išdėstant pastatus ir įrenginius plane, turi būti įvertintas gana nemalonus kvapas sklindantis į aplinką, susikaupusių teršalų iškuopimo metu. Todėl projektuotojai ruošdami projektinę dokumentaciją turi atsižvelgti į vyraujančių vėjų kriptį, pastatų išdėstymą ir kt. faktorius.

Vykdant riebalų atskirtuvo montavimo darbus būtina vadovautis galiojančių normatyvinių dokumentų nurodymais ir reikalavimais:

– STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas, pastato inžinieriniai tinklai, lauko                                   inžinieriniai tinklai“

– STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir RSN 150-92 „Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatai“.