„Tik po to, kai bus nukirstas paskutinis medis,
Tik po to, kai bus užnuodyta paskutinė upė,
Tik po to, kai bus pagauta paskutinė žuvis,
Tik tada Jūs suprasite, kad pinigai nevalgomi.“
Adam J. Jackson

 Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Apie Mus

“Pažiūrėk į vandens lašą ir Tu pamatysi visą pasaulį.”
Romėnų patarlė

BENDROVĖS VEIKLOS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKAIntensyvėjant žmogaus gamybinei veiklai, produkcijos vienetui pagaminti ir užtikrinti jos konkurencingumui šiuolaikinėje rinkoje, auga gamybinių procesų modernizacijos poreikis, o tuo pačiu ir energetinių resursų pareikalavimas. Tarp visų žemės resursų vanduo ir nafta – vieni iš plačiausiai naudojamų energetinių resursų pasaulyje. Tačiau kažkada šie resursai atrodę beribiai pradeda sekti. Blogas pavyzdys, senosios Europos valstybės, kur žemės ūkis ir pramonė pasiekė aukštus industrializacijos lygius, tačiau susidūrė su vandens stokos problemomis. Nepaslaptis jog daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių, tame tarpe ir ES narių, jau susiduriama su gėlo vandens stoka.


Nafta bei jos produktų teršalai – viena iš opiausių problemų Lietuvoje ir pasaulyje. Net ir maža koncentracija žemės paviršiuje arba vandenyje užteršia gruntinius arba paviršinius vandenis taip, kad jie tampa netinkami vartojimui, o didesnės koncentracijos kelia grėsmę ne tik aplinkai, bet ir žmogaus sveikatai. Taršos problemos sprendimams šiuolaikinis mokslas, kuriant kokybiškai naujas technologijas, remiasi gamtiniais biocheminiais procesais. Todėl naujų technologijų kūrimas iš esmės grindžiamas šių gamtinių procesų intensyvinimu. Vienas iš tokių būdų, paruošta „BIOS“ nafta bei jos produktais užterštų nuotekų nukenksminimo biotechnologija.


BIOS eiga – tai bendrovė, turinti patirtį naftos produktais užterštų nuotekų valymo bei apdorojimo srityje ir vykdanti nuotekų valymo sistemų parinkimą, moderniomis technologijomis pagrįstų valymo įrenginių gamybą, montavimą, paleidimą, garantinę ir pogarantinę techninę priežiūrą.
Bendrovė rūpinasi ir siekia, kad jos gaminiai ir teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius ir lūkesčius, kad jos darbai užtikrintų darnią plėtrą išlaikant švarią ir sveiką aplinką, išsaugant biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę.
Siekdama išlaikyti aukštą darbo kultūrą, būti modernia, kuriančia ir naudojančia pažangias technologijas bendrovė, BIOS eiga įsipareigoja:


• vystyti gamybą įsisavinant ir diegiant naujausius mokslo ir technikos pasiekimus,
• klientui pateikti tik jo poreikius tenkinančius, išvalyto vandens kokybe aukščiausias Europos Sąjungos normas viršijančius kokybiškus ir konkurencingus gaminius;
• atsakingai vertinti tiekėjus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius;
• kasdienėje veikloje bei tobulinant gamybą įgyvendinti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus;
• laikytis visų bendrovei taikomų su aplinkos apsaugos aspektais susijusių teisinių ir pačios prisiimamų kitų reikalavimų;
• taupiai ir efektyviai naudoti gamtos išteklius ir energiją, mažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti atsakingą jų tvarkymą;
• tinkamai prižiūrėti bei nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemą, aplinkos apsaugos strategijas integruoti į bendrovės verslą, kaip vieną iš svarbiausių vadovavimo elementų;
• skatinti atvirumą ir dialogą su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus ir atsakyti į jų susirūpinimą dėl bendrovės gaminių, veiklų ir paslaugų;
• ekologinio švietimo srityje mokyti darbuotojus mastymo, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbą ir aplinkos apsaugą.